PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

commissie ommekaar01De commissie Ommekaar geeft persoonlijke aandacht aan die leden van de afdeling die 90 jaar of ouder zijn; ernstig of langdurig ziek zijn; in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen of bij overlijden.

Het bestuur wil daarmee, mede namens de leden, de verbondenheid uitdrukken met de individuele leden in blijde of moeilijke tijden. Het uiteindelijke doel is de band met de afdeling te verstevigen.

De leden van de commissie moeten alert zijn op de signalen vanuit de afdeling maar moeten ook door het bestuur worden geïnformeerd.

De commissie heeft dan de taak daaarop te reageren. Bij gebeurtenissen, die een ander soort aandacht vragen, wordt er op gerekend dat het bestuur door de commissie of door leden wordt geïnformeerd

Wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met Betty Touw tel.: 283 41 72.