PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Belastingaangifte geel

Hulp bij belastingaangifte over 2017 

Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er in onze afdeling ook nu weer vrijwilligers beschikbaar.
In de meeste gevallen zijn zij bereid daarvoor bij u aan huis te komen. Deze hulp is bedoeld voor leden van onze vereniging met een jaarinkomen van maximaal € 37.000 voor alleenstaanden
en van € 55.000 voor gehuwden/ samenwonenden.

Verder moet het gaan om “eenvoudige” aangiften (geen pakketten aandelen, grote vermogens of complexe zaken). De kosten bedragen €12,00 per adres, te betalen aan de invulhulp.

Als u al eerder gebruik maakte van deze service, wordt u verzocht tòch opnieuw contact op te nemen met de coördinator, Ton Smeets ( email-adres tonsmeets.kbo@outlook.com , telefoon: 2833746 ) en niet zelf een invulhulp te gaan vragen om weer bij u langs te komen.

Indien u van deze hulp gebruik gaat maken, wilt u dan alle relevante stukken van 2017 klaar leggen, zoals inkomensgegevens (de jaaropgave van de SVB, van pensioenfondsen, van lijfrenten), de jaaropgave van uw hypotheekverstrekker, de WOZ-beschikking van de gemeente, de afschriften van bankrekeningen, nota’s van medicijnen, bijzondere uitgaven, bewijsstukken van gedane giften, de belastingaangifte van vorig jaar, etc.

Kees Speet

Helpers bij belastingaangiften

Wim Maan, Telefoon: 040 283 99 38 - E-mail:   Bericht aan Wim Maan
Sjef Kouwenberg, Telefoon: 040 283 33 23 - E-mail:  Bericht aan Sjef Kouwenberg
Mevrouw Slendebroek, Telefoon: 040 283 46 81 - E-mail:  Bericht aan Thea Slendebroek

 
Coördinator belastinghulp:  Ton Smeets (Senergiek voorheen KBO)  tonsmeets.kbo@outlook.com
, telefoon: 2833746