PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

vrijwillige ouderenadviseurs

Vrijwillige Ouderenadviseurs wijzen u de weg!
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen.

 Intervieuw :
Gesprek met Wil Walraven. Wil is hoofdcoördinator ouderenadviseurs in Nuenen. Hij vertelt over de rol van de ouderenadviseurs. Dit Item is gemaakt voor het online programma 'Dwers Nuenen Draait Door'.

Wat doet de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)?

Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. De VOA is van veel zaken op de hoogte en kan vragen van A (administratie) tot Z (zingeving) met mensen bespreken. Ook kan de VOA uitleg geven over voorzieningen, instanties en procedures op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Hij of zij is getraind om goed te luisteren en u te helpen om uw wensen in kaart te brengen. Samen met u te zoekt de VOA naar mogelijkheden om uw situatie zodanig te verbeteren dat u zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Een VOA kent de weg in voorzieningenland en verwijst door naar de juiste instantie. De taak van de VOA ligt vooral in probleemverheldering, meedenken, informeren en verwijzen.

Namen van onze VOA’s:

Wilma van Aken – Telefoon: 06 – 14183142 Email: Bericht aan Wilma
Hans Bijleveld - Telefoon: 06 - 207 22 386 - E-mail: Bericht aan Hans
Corrie Eshuis - Telefoon 040: - 283 54 61 - E-mail: Bericht aan Corrie
Jan Kempers - Telefoon: 040 - 283 63 23 - Email :Bericht aan Jan
Kees Speet, Telefoon: 06 215 006 38 Email: Bericht aan Kees
A
nne-Marie Staals, Telefoon 040 - 283 45 86 , E-mail: f.staals@onsnet.nu

Wil Walraven (coördinator VOA’s) – telefoon: 06 – 30711472 Email: Bericht aan Wil

Jaarverslag 2019