PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

zorgatelier.pngWat doet het Zorgatelier en voor wie is het bedoeld? 
 

Zorgatelier Nuenen is een dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, Parkinson, spasme en hersenbeschadiging als gevolg van een ongeluk. Het is in 2014 opgericht door Jos Taheij uit Eindhoven en inmiddels vijf dagen per week open. Momenteel zijn er nog vrije plaatsen beschikbaar.

NAH, een lastige term
NAH  staat voor Niet-Aangeboren Hersenletsel, een hersenaandoening verkregen na de geboorte. Het gevolg is een niet-omkeerbare breuk in de levenslijn. Oorzaak kan zijn een ongeluk met hoofdletsel, een ziekte zoals Parkinson, MS of dementie. En niet te vergeten het cva, gemiddeld worden ieder uur vijf mensen getroffen door een storing in de doorbloeding van de hersenen.
Het gaat om een grote groep mensen, die moeilijk te bereiken is vanwege het hersenletsel. In het begin denkt de patiënt: “Het komt wel goed”. Hij wacht tot het beter wordt. Maar het wordt niet meer beter. Als je thuiskomt uit het revalidatiecentrum, begint het pas. Dan dringt dat besef door tot de patiënt zelf en tot zijn omgeving.

Bijzondere zorg op maat
Zorgatelier Nuenen biedt zorg aan dertien patiënten op een persoonlijke, toegankelijke en kleinschalige manier. Daarbij hanteert Jos twee belangrijke principes: verlichten en welkom zijn.
Welkom zijn is de tegenpool van de verharde maatschappij, waar geen plaats is voor mensen met NAH. Verlichten wordt mogelijk gemaakt doordat de rustige, huiselijke sfeer de druk van de ketel haalt en mensen weer kunnen opbloeien.

Welkom zijn houdt ook in dat de patiënt zijn eigen tijd en tempo kan bepalen. Hij kan komen wanneer hij wil, tussen 09.00 en 16.00 uur. Er kan veel, er moet niets. Mensen komen er vooral voor gezelligheid, warmte, aandacht en inspiratie. Ze worden in hun waarde gelaten en doen zoveel mogelijk zelf. Als iemand bijvoorbeeld een mozaïek wil maken en niet zelf de tegeltjes kan knippen, wordt dat door iemand van het team gedaan.

In het Zorgatelier worden ook activiteiten georganiseerd. Zo is er iedere donderdagochtend het NAH Koor “Eigenwijs”. En, eens per maand is er het NAH Café. Een gelegenheid voor mensen met NAH om elkaar in een ontspannen en rustige sfeer te ontmoeten.

Wie werken er bij Zorgatelier Nuenen?
In de eerste plaats Jos Taheij. Hij is ervaringsdeskundig, heeft het zelf allemaal meegemaakt in het gezin waarin hij opgroeide. Hij heeft dertig jaar voor zijn moeder gezorgd, tot haar overlijden in 2003. Daarnaast heeft Jos neuropsychologie gestudeerd in Tilburg.Zijn team bestaat uit vrijwilligers en stagiaires van de opleiding Verzorging van het Summa College. Ook draagt de vriendin van Jos bij aan de dagelijkse organisatie.

Toekomstperspectief
Jos zoekt samen met gemeenten en partners in de zorg naar nieuwe wegen en middelen om te groeien, nu de basis op orde is. Hij zorgt ook goed voor zijn eigen basis: om te ontspannen gaat hij zwemmen, naar de sauna en twee keer per week dansen met zijn vriendin. Veel samen doen en Bourgondisch leven is zijn motto.

Film Zorgatelier Nuenen
Wilt u weten wat en voor wie het Zorgatelier activiteiten heeft. Kijk dan eens naar de film op You Tube die door de Lokale Omroep Nuenen (LON) is gemaakt
Klik aan: https://www.youtube.com/watch?v=opbP_bnO7tI

Adres Zorgatelier Nuenen: Den Binnen 5 - 5674TW Nuenen - T:040-8437515 / 06-20820526
Contactpersoon: de heer Jos Taheij

E-mail: zorgateliernuenen@gmail.com  - Website: www.zorgatelier-nuenen.nl :