PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

clubs pvge nuenenCLUBS: PVGE-Nuenen heeft een groot aantal clubs waarin een grote variatie aan activiteiten is georganiseerd. Alle clubs ziet u in het linkermenu.

GPS WANDELINGEN: Er zijn voor de wandelgroepen een aantal GPS wandelingen beschikbaar die als gpx bestand gedownload kunnen worden. In het linkermenu zijn de GPS wandelingen en een algemene beschrijving van het gebruik te vinden onder: GPS Wandelingen alg. informatie.

Van alle leden van een club wordt actieve deelname aan de clubactiviteiten verwacht. Ook kan het zijn dat naast de algemene contributie van het lidmaatschap van de PVGE een aparte bijdrage wordt gevraagd voor de specifieke kosten van deze club. Wilt u meer informatie over een club, neem dan contact met de betreffende contactpersoon op.

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van een club moet men lid zijn van de PVGE en bovendien lid zijn van de betreffende club. Leden van alle afdelingen van PVGE mogen bij alle afdelingen van PVGE clublid zijn. Slechts van 1 niet-eigen afdeling kan men ook GASTLID worden. Daarmee krijgt u dezelfde rechten als de leden van de EIGEN afdeling. Het gastlidmaatschap moet worden aangevraagd bij de secretaris van PVGE Nuenen. (zie elders op deze site)  Wilt u zich als lid van de PVGE-Nuenen aanmelden dan kunt u dit ook via deze site.

Wilt u informatie over de clubs of bijvoorbeeld een club oprichten neem dan contact op met Marleen Houben  (Bericht naar Marleen)

Het gebouw waar de PVGE Vereniging voor senioren ruimte heeft voor de bijeenkomsten van clubs, lunches, lezingen, inloopochtenden etc.

Kwetternest met tekst