PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ouwe sokDOS is een zusterclub van "De Zilverlingen", met eigen Statuten en Huishoudelijk Reglement. De participatie door de leden in het op te bouwen vermogen is naar rato van de beleggingsinleg in het verleden.Hieruit volgen vrij eenvoudige spelregels voor toe- en uittreding.

Vergaderschema
2e woensdag van de maand, 14.30 uur in Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen

Stand van zaken
Om de besluitvorming niet te ingewikkeld te maken, wil de club zich beperken tot een maximum van 20 leden.
De beleggingsclub werkt op basis van Fundamentele- en Technische- analyse.

Bestuur:
Voorzitter en Penningmeester: Ronald Rueb, Telefoon: 040 283 36 85 -  GSM: 06 5587 4807 - Bericht aan Ronald
Secretaris: Ulrich Frank, Telefoon: 040 283 80 06 - E-mail: (Bericht aan Ulrich)

Informatie: Ronald A. Rueb - Van Lieshoutgaarde 4 - 5673 AH Nuenen