PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

zilverlingenBeleggingsstudieclub "De Zilverlingen" is een club van mensen die meer willen weten over beleggen of die hun kennis en ervaring willen delen met anderen en dat in een gezellige sfeer..

Wat doen de Zilverlingen
bestuderen van kansen en risico's van de verschillende;

  • beleggingsmogelijkheden; analyse van actuele economische ontwikkelingen en van specifieke sectoren en bedrijven;
  • praktisch beleggen in de werkgroepen voor aandelen, beleggingsfondsen en opties & derivaten;
  • jaarlijks evenement, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of een excursie,doorgaans afgesloten met een etentje.

Kosten
Per maand wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 15,00.Daarvan wordt € 12,00 belegd en is € 3,00 bestemd voor administratiekosten.

Vertrekkende leden
Een vertrekkend lid krijgt overeenkomstig een uitkering, afhankelijk van de grootte van de inleg en het beleggingsresultaat.Statutair is bepaald dat de club geen schulden kan aangaan; er kan dus ook geen negatief vermogen ontstaan.

Rooster van de bijeenkomsten
De plenaire bijeenkomsten worden gehouden in Het Kwetternest op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.(behalve in juni en september).De werkgroepen vergaderen beurtelings bij één van de leden thuis en stellen hun eigen vergaderschema vast.

Voorzitter: Jos Timmermans. Telefoon: 040 226 46 77 - E-mail: (Bericht aan Jos Timmermans)
Secretaris Joop Andrea, Telefoon: 040 283 67 62 - E-mail: (Bericht aan Joop)
Penningmeester: Vera Peek-IJsselmuiden, Telefoon: 0499 - 47 18 04 , E-mail: (Bericht aan Vera)

Informatie: Jos Timmermans, Telefoon: 040 226 46 77