PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

dwersgangers

In het zomerhalfjaar van april tot en met september worden fietstochten georganiseerd van 40-45 kilometer, in totaal meestal 13.
Het vertrekpunt van de fietstochten is het Van Goghplein, ’s morgens om 10 uur. We rijden met gewone en elektrische fietsen, met een basistempo van 15 kilometer per uur.
In het winterhalfjaar van oktober tot en met maart worden wandeltochten georganiseerd van 7-8 kilometer, in totaal ook meestal 13. Vertrekpunt is eveneens het Van Goghplein om 10 uur .
Meestal rijden we met een aantal auto’s naar het echte vertrekpunt van de wandeling. Er is een commissie van vier personen die er zorg voor draagt dat er een route is voorbereid, of door henzelf, of door één van de leden.
Ongeveer de helft van de activiteiten vindt op dinsdag plaats, de andere helft op woensdag, volgens het schema van de centrale kalender van PVGE Nuenen. 
Dat houdt in: de eerste dinsdag na de eerste donderdag van de maand en de woensdag vijftien dagen later. Een paar keer is er een derde activiteit, wederom op een dinsdag.

De club heeft momenteel een kleine vijftig leden, maar kent geen wachtlijst.
Diverse leden nemen alleen aan het fiets- of wandelprogramma deel, sommige ouderen zelfs niet meer aan beide, zodat het aantal deelnemers per activiteit toch beperkt is tot rond twaalf.
Velen blijven niettemin lid, deels vanwege de goede herinneringen aan het verleden, deels vanwege een aantal extra activiteiten, al of niet gekoppeld aan de wandel- en fietstochten. 

Zo kennen we bij de eerste wandeling in januari een nieuwjaarsborrel, daarop volgend in februari een ledenvergadering met een feestelijk karakter, aan het einde van de zomer een feestelijke afsluiting van het seizoen met een buffet in een horeca gelegenheid en na de laatste wandeling van het jaar –de zo geheten snertwandeling-  wordt snert gegeten (en onderweg nog een Jägermeister gedronken). 
Op deze extra activiteiten komen wel dertig tot zelfs veertig leden af. De meeste vinden plaats in horecagelegenheden in Nuenen.

Daarnaast organiseert één van de leden op korte termijn en daarom zonder vaste data kortere wandel- en vooral fietstochten voor degenen waarvoor het hoofdprogramma te zwaar is, maar nog wel in beweging willen blijven.  

Informatie:
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Herman Vermeent 
Secretaris en Contactpersoon: Elly de Smit, Telefoon: 040 291 38 00 E-mailadres: ellydesmit@onsnet.nu
Vicevoorzitter: Lies Klomp, E-mail: corenliesklomp@outlook.com  , Telefoon: 040 283 56 99
Penningmeester: Henk van Haendel , Telefoon: 040 - 283 24 09