PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel


Genealogie komaf

Onze genealogieclub "KOMAF" heeft geen verheven doelstelling maar is een club om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en de mogelijkheden van dit vakgebied (verder) te ontdekken.
Elke tweede maandag van de maand komen we om 13h30 bijeen in het Kwetternest.

Wij willen een club zijn met circa 20 leden, waarbij voor iedereen de mogelijkheid moet worden geboden, zijn of haar vragen / zoekproblemen etc. ter discussie te kunnen brengen.
Het merendeel van de leden werkt met “Aldfaer” maar er zijn er uiteraard ook die met andere stamboomprogramma’s werken.

Er wordt geen aanvullende contributie geheven.

Contactpersoon: Jan de Smit,   telefoon: 040 - 291 3800, E-mail: jidesmit@onsnet.nu
P
laatsvervanger bij afwezigheid contactpersoon: Richard de Grood, telefoon: 040 283 2458, E-mail:  r.degrood@onsnet.nu

Genealogie-gerelateerde-verenigingen-status-11-2-2019

Genealogische gerelateerde websites en publicaties statue 26-09-2020