PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ratatouille 1Sinds de ingebruikname van de keuken in het Kwetternest is er een commissie kookclubs. (klik aan voor de pagina)
De commissie draagt zorg voor afstemming tussen het beheer van de keuken en de diverse gebruikers.

Kookgroepen
Op dit moment zijn er 4 kookgroepen. Twee voor heren, Ratatouille 1 en 2, een voor dames Kokkerebbel en een gemengde club, Pavlova.
Elke club kookt een keer per maand op een vaste avond en bepaalt zelf het menu.

Kookgroep Ratatouille 1
De kookgroep Ratatouille  1 komt bijeen op de 2e dinsdag van de maand.
Contactpersoon: John van Romondt - Telefoon: 040 - 291 39 68  - E: j.vanromondt@onsnet.nu