PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

MC Veteranen 02Doel
Samen motortochten maken en ervaringen uitwisselen.

Algemeen
Motorclub "De Veteranen" bestaat uit een groep van ongeveer 30 leden, 15 leden van de PVGE Nuenen c.a. en 15 leden van andere PVGE afdelingen in de regio Eindhoven. Zij delen een passie voor motorrijden en alles wat daar mee samenhangt, zoals techniek, onderhoud, toerisme, veiligheid. Verschil met andere motorclubs is o.a. dat de activiteiten door-de-week plaatsvinden.

Bijeenkomsten
De groep heeft elke 3e maandag van de maand een bijeenkomst met een thema in Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen.

De motorritten
In het rijseizoen wordt 2 x per maand door een lid een rit van circa 200 kilometer uitgezet. Ook wordt er 2 x per jaar een meerdaagse rit gehouden, één in het voorjaar en één in het najaar. (Zowel in Nederland als in het buitenland). Daarnaast is er vaak, op dinsdagochtend om 10.00 uur, een samenkomst bij Het Kwetternest te Nuenen voor een vrije rit.

Aantal deelnemers
Het huidige aantal deelnemers aan ritten is circa 15. Een grotere groep maakt samen rijden minder praktisch en, in het huidige verkeer, soms gevaarlijk. Bij meer aanmeldingen kan overwogen worden om de groep te splitsen.

Website Motorclub De Veteranen
De motorclub heeft een eigen website die een goed beeld geeft van de activiteiten van de leden. Website Motorclub De Veteranen - klik aan.

Kosten 
De lidmaatschapskosten bedragen € 10,00 per jaar.

Aanmeldingen 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of vooraf informatie verkrijgen bij:

Voorzitter: Brend Brevé   - Telefoon: 040 - 284 1076 - E-mail: Bericht aan Brend Breve
Secretaris: Harry Aarts - Telefoon: 040 211 6807 - E-mail: harryaarts260@gmail.com
Penningmeester: Theo Kops - Telefoon: 0492 386 033 - E-mail: th.kops@gmail.com