PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

museumclub rominastra

Algemeen
Onze museumclub is genoemd naar Rominâstra, godin van de kunst. Hoewel we onze club gemakshalve museumclub noemen, bezoeken we niet alleen musea, maar ook bijzondere exposities, interessante gebouwen, stadsdelen etc. Wij zorgen ter plaatse voor deskundige uitleg.

Aantal leden en deelnemers

Het streven is naar 40 vaste leden, meteen ook het maximum om nog goede begeleiding met uitleg bij onze excursies te organiseren. Doorgaans gaan er 20 tot 26 deelnemers mee met de excursies.

Nieuwe leden

Momenteel zijn er 40 leden en is er een wachtlijst. Geïntersseerde PVGE-leden kunnen ter kennismaking 2 keer deelnemen aan een excursie.

Vervoer

We verzamelen ons op een vaste dag (de eerste donderdag van de maand) om 13.00 uur op het Van Goghplein in Nuenen. Iedereen komt op eigen gelegenheid naar het verzamelpunt en vandaar wordt het vervoer onderling geregeld door met elkaar mee te rijden. Meerijders betalen een bijdrage van € 4,00 per persoon aan degene die rijdt. De maximale afstand tot de geplande excursie is vastgesteld op circa 50 kilometer.

Overige kosten

De entree is voor eigen rekening, daarbij maken velen gebruik van de Museumjaarkaart. Verder betalen de leden een contributie van € 22,50 per jaar ter dekking van de kosten voor de rondleiders. Nadere informatie en/of aanmelding kan bij ons bestuur.

Bestuur:

Voorzitter: Tineke Wieringa, Telefoon: 040 283 4447 - E-mail: tineke@kosterwieringa.nl
Penningmeester: Jan van Leeuwen, telefoon: 283 1943 - 
Secretaris: Wiebe de Boer, telefoon: 283 8402 E-mail: wiebe.deboer@gmail.com

E-mail: pvge.rominastra@gmail.com