PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

spoorkunstAlgemeen
De leden van de museumgroep moeten lid zijn van de PVGE. Helaas is het maximum aantal leden van 30 bereikt.

Kosten
Voor het bekostigen van een gids of audiotour wordt van de leden jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 25,00.
De vervoerskosten en het bezoek aan een museum komen voor rekening van de deelnemers.

Vervoer
Per trein wordt 1 x per 2 (oneven) maanden, in de 4e week van de maand een bezoek gebracht aan een museum.De bezoeken zijn afwisselend op een dinsdag, woensdag of donderdag.
Alle deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar het station Eindhoven, waar ze zich om 08:50 uur op het perron verzamelen. Zij nemen de eerste trein na 09:00 uur.

Programma
Er wordt steeds door 2 leden een museumbezoek georganiseerd. Een afspraak hierover wordt gemaakt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Het nieuwe museumbezoek wordt zo snel mogelijk aan de leden bekend gemaakt, bij voorkeur een maand voor het bezoek.

Bestuur Museumgroep Spoorkunst 

Voorzitter: Jan Kooijman, Refelingse Erven 24, Telefoon: 040 283 2160. E-mail: janenthea@hotmail.com
Secretaris: Thea Kooijman, Refelingse Erven 24, Telefoon: 040 283 2160
Penningmeester: Lucie Lecluse, Telefoon: 283 32 25 E-mail: lucie.lecluse@gmail.com