PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Agende Algemene Jaarvergadering

Datum
vrijdag 14 februari 2020 13:30

Alle leden van de PVGE-afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende worden hierbij uitgenodigd voor de
ALGEMENE JAARVERGADERING op
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020
In het sociaal-cultureel centrum De Dreef, Winkelcentrum Coevering, Geldrop

Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie/ thee
13.30 uur Aanvang jaarvergadering

Agenda:

 • Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Verslag vergadering 15 februari 2019
 • Statuten wijziging
 • Resultaat werkplan 2019 en concept werkplan 2020
 • Jaarverslag 2019
 • Financiën:
 • Financieel verslag 2019.
 • Verslag Kascontrole Commissie 2019
 • Begroting 2020
 • Benoeming Kascontrole Commissie 2020
 • Evenementen
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting vergadering

15.00 uur: Na de vergadering is er onder het genot van een drankje en een hapje de mogelijkheid om onderling bij te praten.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA:
Ad. Punt 4
De nieuwe statuten en het beleidsplan staan op de website www.pvge-geldrop.nl
Ad. Punt 5
De vertegenwoordiging van de afdeling in de PVGE-Verenigingsraad bestond in 2019 uit de leden Joop van den Akker, Willy Veenis. Tiny Seijkens en Rob Vliek zijn gestopt.
Ad. Punt 7
Financiële stukken kunnen na 1 februari 2020 bij de secretaris worden opgevraagd en zullen ook op de vergadering ter beschikking worden gesteld.


Leo Slegers
Secretaris

 
 

Powered by iCagenda

25 jaar actief