PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Met K&C naar Bruegel en Magritte in Brussel

Datum
dinsdag 8 september 2020

Pieter Bruegel de Oude en René Magritte, twee Belgische kunstschilders die verwondering oproepen, verwarring veroorzaken en nieuwsgierig maken.

Brussel1Pieter Bruegel de Oude maakte deel uit van de humanistische kringen rond de cartograaf Christoffel Plantijn en schrijver Dirck Coornhert. Zijn tekeningen en prenten zijn baanbrekend en zijn schilderijen waren begeerd bij de hogere klassen, onder andere de Habsburgers. Bruegel beschrijft zijn tijd en past daarmee in de rij van onderzoekers uit het humanisme, die ernaar streefden hun kennis te vergroten en gegevens verzamelden over alles om zich heen. Hij was een geniaal kunstenaar, die zijn observaties op een uitzonderlijke manier gestalte wist te geven. De populariteit van Bruegel komt voort uit de composities, vaak moraliserend, die de kijker uitnodigen om na te denken over de complexiteit van de beeldinhoud. Het bezorgde hem de bijnaam 'de nieuwe Jeroen Bosch’. Pieter Bruegel (‘de Boerenbruegel’) had twee schilderende zoons, Pieter Brueghel de Jonge (‘de Helse Brueghel’) en Jan Brueghel (‘de Fluwelen Brueghel’).

Brussel2René Magritte behoort, met Salvador Dalí, Max Ernst en Juan Miró, tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het surrealisme. De stroming dankt haar naam aan Guillaume Apollinaire die het begrip in 1917 gebruikte voor een literaire expressievorm die het realisme overschrijdt. Al snel experimenteerde men ook in andere kunstvormen met het begrip surrealisme. Waar Dali fantasiewezens en visioenen schilderde, bracht Magritte de toeschouwer in verwarring door allerlei verschillende elementen uit de werkelijkheid op het doek te combineren. Bij nadere beschouwing blijkt zo’n voorstelling onmogelijk in het echt te kunnen bestaan. De titels van Margritte’s werken verhogen het raadselachtige karakter van zijn schilderijen. Met Ceci n’est pas une pipe, een iconisch schilderij in de moderne kunst, wilde hij zeggen: dit is niet een pijp, maar een schilderij van een pijp. Hij profileerde zich hiermee tevens als voorloper van conceptuele kunst.

De reis, oorspronkelijk gepland voor 21 april, wordt i.v.m. de Corona crisis verplaatst naar dinsdag 8 september. Het programma zal dan hetzelfde zijn, de tijden kunnen enigszins worden aangepast. Wie zich voor 21 april al aanmeldde en heeft betaald, blijft op de deelnemerslijst staan. Wie op 8 september niet meegaat, kan dat vóór 15 april aan ons melden (tel: 040 – 201 09 80). Betalingen worden dan teruggestort.

Programma:
07.45 uur   Vertrek vanaf de Mariakerk, Warande 8, Valkenswaard
08.00 uur   Vertrek vanaf de Jumbo, Hortensialaan 2, Aalst
                  Koffiestop in Antwerpen
11.00 uur   Rondleiding in 3 groepen (2 Bruegel, 1 Magritte)
12.45 uur   Lunch op eigen gelegenheid en vrije tijd. Geniet van de schitterende Grote Markt op 15 minuten afstand of van het Warandepark en het Koninklijk Paleis op 7 minuten afstand
15.00 uur   Rondleiding in 3 groepen (1 Bruegel, 2 Magritte)
16.45 uur   Vertrek voor het diner in Mechelen
17.30 uur   Diner in restaurant Groot Seminarie
19.30 uur   Vertrek naar huis
21.00 uur   Waarschijnlijke aankomst thuis

Aanmelden, helaas niet meer mogelijk:
E-mail: k-en-c@pvge-awv.nl (bij voorkeur)
Tel.: (040) 201 09 80 (bij afwezigheid: (040) 201 53 87)

Betalen, maar eerst aanmelden: € 76,00 (koffie/gebak, museum, diner, organisatie, bus, attentie chauffeur).
Rekening: NL70 RABO 0118 8207 88, t.n.v. PVGE afd. AWV KenC, onder vermelding ‘Brussel’ en ‘vlees’, ‘vis’ of ‘vegetarisch’).

Let op: De omgeving van het museum, de Kunstberg, is heuvelachtig. Het wegdek is echter goed

Begeleiders op de reis: Therese Hanneman en Leo Brabander

 
 

Powered by iCagenda

Alle evenementen en andere activiteiten zijn tot nader order i.v.m. coronavirus afgelast. Het Kwetternest is in deze periode ook gesloten.