lift ScarabeeIndien er bijeenkomsten zijn in zaal Scarabee - Mantelmeeuwlaan 10-12 te Nuenen dan kunt u vanaf een half uur voor aanvang van de bijeenkomst gebruik maken van een lift. De lift is in de Hongerman. De ingang van de Hongerman treft u circa 10 meter links van de ingang van Scarabee.

N.B. Op andere momenten kan geen gebruik gemaakt worden van de lift omdat er een alarm op de verbindingsdeur zit.