PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Welkom met van Gogh 01De PVGE (voorheen de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven ) is een open vereniging voor senioren. Anders dan de vroegere naam doet vermoeden is het lidmaatschap van de vereniging niet voorbehouden aan ex-Philips medewerkers. Iedereen kan lid worden,ook al heeft men niet bij Philips gewerkt.
De PVGE afdeling Nuenen omvat het gebied van: Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Lieshout. De PVGE is een ouderenorganisatie die als doelstelling heeft:

  • Belangenbehartiging op het gebied van: Wonen, Welzijn en Zorg, Reizen: Dagreizen en Meerdaagse reizen;
  • Educatief: Lezingen, Scholing, Museumbezoek, Beleggen, Computer;
  • Recreatief: Bloemschikken, Fietsen, Fotografie, Koken, Sport en Wandelen..
  • Belangenbehartiging zowel financieel als op het terrein van Welzijn, Wonen en Zorg, lokaal, regionaal en nationaal, voor iedereen die niet meer actief deelneemt aan het arbeidsproces en zijn/haar levenspartner.
    Naast belangenbehartiging doet de PVGE veel aan het organiseren, al of niet in clubverband van activiteiten op het gebied van sport,hobby, reizen, kunst en cultuur enz.

technische problemen