PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

Welkom met van Gogh 01De PVGE (voorheen de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven ) is een open vereniging voor senioren. Anders dan de vroegere naam doet vermoeden is het lidmaatschap van de vereniging niet voorbehouden aan ex-Philips medewerkers. Iedereen kan lid worden,ook al heeft men niet bij Philips gewerkt.
De PVGE afdeling Nuenen omvat het gebied van: Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Lieshout. De PVGE is een ouderenorganisatie die als doelstelling heeft:

  • Belangenbehartiging op het gebied van: Wonen, Welzijn en Zorg, Reizen: Dagreizen en Meerdaagse reizen;
  • Educatief: Lezingen, Scholing, Museumbezoek, Beleggen, Computer;
  • Recreatief: Bloemschikken, Fietsen, Fotografie, Koken, Sport en Wandelen..
  • Belangenbehartiging zowel financieel als op het terrein van Welzijn, Wonen en Zorg, lokaal, regionaal en nationaal, voor iedereen die niet meer actief deelneemt aan het arbeidsproces en zijn/haar levenspartner.
    Naast belangenbehartiging doet de PVGE veel aan het organiseren, al of niet in clubverband van activiteiten op het gebied van sport,hobby, reizen, kunst en cultuur enz.

 Alle evenementen en andere activiteiten zijn tot nader order i.v.m. coronavirus afgelast. Het Kwetternest is in deze periode ook gesloten.