PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

bestuur pvge nuenen 001Als bestuur van de Afdeling Nuenen stellen wij ons tot doel de zelfwerkzaamheid van de leden, zowel individueel als in collectief verband (club, activiteiten), zo groot mogelijk te laten zijn. Want juist in onze levensfase doen wij er goed aan actief te blijven, zelf zaken aan te pakken, creatief en kritisch te zijn.
Waarom is er eigenlijk een bestuur nodig?

In formele bewoordingen staat dat precies in het afdelingsreglement, maar een bestuur is gelukkig meer dan een aantal regeltjes die uitgevoerd moeten worden. 

Wat bedoelen we?
Het bestuur moet vooral ook enthousiasmeren en gelegenheid scheppen voor het opbloeien van ideeën en initiatieven. 
Het moet het de leden aangenaam maken om lid te zijn en te blijven van hun afdeling.Het bestuur maakt niet de dienst uit. Leden moeten zelf bepalen wat ze willen, zelf regelen en uitvoeren. 
Er is zoveel talent in onze afdeling, dat er (bijna) geen bestuur meer nodig is.

En dan nog dit: Het besturen van de afdeling is ook een activiteit. Daarin kunnen een aantal mensen hun capaciteiten en ervaringen kwijt.
Dat kan veel genoegdoening geven en nuttig zijn tegelijk. Zo'n bestuur willen wij zijn!

Het bestuur probeert de afdelingsdoelstellingen te bereiken door onder meer de afdeling administratief en financieel te beheren, middelen en kennis te verschaffen, informatie te verzamelen en aan de leden door te geven. 
Het bestuur doet dat ook door een netwerk van externe contacten te onderhouden en daar waar mogelijk en nodig invloed uit te oefenen op instanties die zich bezig houden met ouderenwerk en -beleid. 
Voor 99% betreft dit collectieve belangenbehartiging bij lokale instanties.

In regelmaat denkt ons bestuur mee, samen met alle andere afdelingsbesturen, in het Verenigingsbestuur en via deelname aan commissiewerk in Eindhoven.
Daar gaat het enerzijds om zaken die de vereniging als geheel betreffen, anderzijds om regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderenbeleid.

Het bestuur heeft behalve de verdeling van de "huishoudelijke taken" in functies (voorzitter, secretaris, penningmeester, enz.) haar belangrijkste taken intern verdeeld. 

Er is een Algemeen Bestuur (alle bestuursleden) en een Dagelijks Bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester), die beide éénmaal per maand vergaderen.

InformatieBestuursleden PVGE Nuenen