PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Commissie Kookclubs

Commissie Kookclubs PVGE

De Commissie bestaat uit de volgende leden:

voorzitter Hans Groenen - 040 - 291 3019 - E: hansgroenen@gmail.com
secretaris/penningm. Sierd de Vos - 040 - 283 7973 - E: sierd.jdevos@gmail.com
lid Karel Feuler - 040 - 283 1739 - E: kjffeuler@yahoo.com

De commissie heeft een coördinerende rol over de 6 kookclubs van de PVGE en behartigd overkoepelende aangelegenheden voor de 6 kookgroepen naar het bestuur van de PVGE.

Zij int de verschuldigde contributie bij de deelnemers van de kookclubs. Deze gelden worden gebruikt voor het in stand houden van keukengerei( van bestek, borden, glazen, pannen, schoonmaakmiddelen, etc) en een basis pakket keuken ingrediënten. Tevens beoordeeld zij de doelmatigheid van keukenapparatuur zoals fornuis, oven, koel-diepvrieskast. Voor deze beheer activiteiten onderhoud zij contacten met de kookclubs, de gebruikers van deze voorzieningen.

De commissie houdt toezicht op het ordelijk gebruik van keuken en keukengerei. Regelt tevens 2x per jaar het schoonmaken van de keuken en schakelt daarvoor, in afstemming met de voorzitters van de kookclubs, leden van de kookclubs in.

De kookcommissie draagt ook zorg voor de lunch voor alleenstaanden op de 3e donderdag van de maand in het Kwetternest. Hiervoor doet zij een beroep op een groep vrijwilligers die gezamenlijk de lunch verzorgen.

technische problemen