doelstelling PVGE NuenenHet doel van de vereniging is de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen.

De belangenbehartiging vindt plaats op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit de vereniging, haar afdelingen en door overkoepelende organisaties waarbij de vereniging is aangesloten. Verder zijn de vereniging, haar afdelingen en clubs actief op het gebied van vormende en ontspannende activiteiten. Bij belangenbehartiging ziet u een aantal gebieden waarop wij de belangen van de leden behartigen.