PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

evenementen commissie pvge nuenenDeze commissie, die uit 5  leden bestaat, is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om namens het bestuur van de PVGE culturele-, informatieve- en ontspanningsbijeenkomsten te organiseren.Daarnaast is een belangrijke doelstelling de onderlinge band tussen de leden te bevorderen.De vrijwilligersgroep is onmisbaar in de praktische organisatie van de diverse bijeenkomsten.
In de praktijk zijn er grote verschillen tussen de diverse bijeenkomsten, het motto "elk wat wils" staat hoog in het vaandel. Ieder jaar worden de volgende activiteiten georganiseerd:Lezingen, twee in het voorjaar en twee in het najaar;

  • Nieuwjaarsbijeenkomst in januari;
  • Kennismaking nieuwe leden in januari;
  • het Midzomerfeest in juli;
  • Contactbijeenkomst in november.

De evenementencommissie en de vrijwilligersgroep regelen ook het recreatieve deel van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de afdeling. 
De bijeenkomsten worden meestal op de vrijdagmiddagen gehouden in Zaal Scarabee.
Bestuur:

Voorzitter: Cees de Lange, Telefoon: 040 - 283 48 87, E-mail: Bericht aan Cees de Lange
Penningmeester: Wim de Vos, Telefoon: 040 283 84 76, E-mail: 
Secretaris: José Bijleveld, Relefoon: 040 - 255 04 27 E-mail: josebijleveld28@gmail.com 
Lid: Wilma van Aken, Telefoon: 040 - 283 6007  E: wvaherik2@live.nl 
Lid: Ini  Risseeuw, Telefoon:  040 - 283 4723. E-mail:  i.risseeuw@ziggo.nl