PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Opzeggen lidmaatschapOpzeggen lidmaatschap PVGE

Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief of per email) worden opgezegd, onder voorwaarde dat de afmelding vóór 1 december is ontvangen op het postadres of emailadres van de vereniging.
Na deze datum blijft U automatisch lid tot en met het volgende jaar (zie het pdfHuishoudelijk reglement voor meer informatie).

Postadres voor de afmelding van het lidmaatschap: PVGE - Vereniging voor senioren - Primulalaan 46, 5582 GL Waalre.

Telefoon PVGE - hoofdafdeling : (040) 212 75 04 (van maandag t/m donderdag van 09.30 tot 13.30 uur. 

technische problemen