PVGE
PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Nuenen

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

nieuwsbrief pvge NuenenDe Nieuwsbrief is aanvullend op "De Schouw" die als verenigingsblad van de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven e.o. alle leden informeert over verenigingszaken van algemeen belang.
De Nieuwsbrief heeft een belangrijke functie waar het gaat om Bovendien is het één van de communicatiemiddelen met derden in de lokale gemeenschap zoals de lokale ouderenbonden en alle overige instellingen die zich bezighouden met ouderen.

Het mag duidelijk zijn dat de redactie van de Nieuwsbrief, dat een orgaan is van en voor leden, naast de boven opgesomde informatie, ook bijdragen van lezers/leden op hoge prijs stelt!de eigenheid van de afdeling in de totale vereniging en als "bindmiddel" tussen de leden.

Het doel van de Nieuwsbrief van de PVGE Nuenenis: alle leden te informeren over en te betrekken bij de zaken de afdeling betreffende zoals:

  • informatie van en over clubs;
  • informatie over reizen die door de afdeling worden georganiseerd;
  • informatie over bijeenkomsten, excursies, lezingen 
    en alle overige activiteiten die voor de leden worden georganiseerd;
  • informatie van het bestuur;
  • informatie over belangenbehartiging;
  • informatie over Nuenense activiteiten voor senioren over wonen, welzijn en zorg; voorlichting, beleidsontwikkeling, plannen, enz.;
  • algemene (lokale) informatie van belang voor de leden. 

De Nieuwsbrief van de PVGE Nuenen verschijnt zesmaal per jaar. De kopij dient minimaal twee weken(zie voor de juiste data de Nieuwsbriefplanning op deze website)  vóór de verschijningsdatum aangeleverd te worden bij het redactieadres: Arend Bretveld, van Kemenadelaan 7, 5674 PP Nuenen - E-mail: redactie@pvge-nuenen.nl

De kopij kan worden aangeleverd (bij voorkeur) als E-mail, eventueel als brief.

Bijlagen: